Zo Leren Kinderen Leren

Afl 01 Een goede motoriek en leren op school

Dit is de eerste aflevering van onze online-leergang, voorheen Beter Leren Door Spelen maar nu vrij beschikbaar via deze website.

De gedachte achter onze leergang is dat, wanneer kinderen hun motoriek, hun visuele vaardigheden en hun zelfgenererend leervermogen goed hebben kunnen ontwikkelen zijn in staat zullen zijn om niet alleen op school maar ook op andere terreinen in hun leven goed zullen kunnen functioneren.

In onderstaande video wordt in het kort uitgelegd waarom het voor kinderen belangrijk is om hun motoriek en zelfgenererend leervermogen te ontwikkelen.

Er zijn veel vaardigheden die voor ons volwassenen heel vanzelfsprekend zijn maar waar kinderen heel veel moeite mee hebben. Deze vaardigheden zijn voor ons zo vanzelfsprekend omdat wij ze hebben geoefend. Hebben kinderen, om welke reden dan ook, deze gelegenheid niet (voldoende) gehad dan is de kans veel groter dat zij een belangrijke basis missen om goed te kunnen functioneren.

Het uitgangspunt is dat je in de leeftijdsfase waarin de kinderen nu zijn heel veel kunt doen om problemen bij het leren zoveel mogelijk te voorkomen of te verminderen.

Doordat kinderen spelen en zelf actief zijn leren zij vooral ook HOE ze moeten leren. Als je door het doen hebt geleerd hoe je moet leren dan kun je later, als het leren naar een abstract niveau getild wordt (alleen in je hoofd), die ervaringen in het leerproces toepassen. Omdat wij graag willen dat kinderen in het leerproces op school veel vaardigheden hebben, is het belangrijk dat ze de gelegenheid krijgen deze vaardigheden bij het spelen en in het dagelijkse te oefenen.

Hoe minder kinderen zelf actief zijn en hoe meer wij kinderen uit handen nemen en voor ze doen, hoe minder zij leren om bij het leren op school zelf actief te zijn. Hoe beter ze in het dagelijkse leven en bij het spelen leren hoe ze hun lichaam en hersens kunnen gebruiken om zelf oplossingen te bedenken en om zelfstandig iets voor elkaar te krijgen hoe meer kans ze hebben om op school ook zelfstandig hun leerproces in te kunnen gaan.