Zo Leren Kinderen Leren

Achtergrondinformatie

In vergelijking tot een aantal decennia geleden, is ons leven in dit digitale tijdperk drastisch veranderd. Dat dit consequenties heeft voor de ontwikkeling van onze kinderen zou niet verwonderlijk mogen zijn. Wij mensen kunnen ons nu eenmaal niet in zo´n korte tijd geruisloos aan de razendsnelle ontwikkelingen aanpassen.

Om ons lichaam en onze psyche harmonieus te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat wij als kind de natuurlijke fases, met zijn vele nog niet bekende processen, van onze ontwikkeling kunnen/mogen doorlopen. Wij zijn immers onderdeel van de natuur. Negeren wij (massaal) de “wetten” voor een natuurlijke ontwikkeling dan kunnen we voor onplezierige verrassingen komen staan.

Dat het met de ontwikkeling van onze kinderen niet goed gaat moge duidelijk zijn. Steeds meer kinderen krijgen een diagnose en bijbehorend rugzakje. Deels komt dat natuurlijk doordat er meer getest wordt en door de manier waarop in Nederland de financiering geregeld is: zonder diagnose geen extra middelen.

Uit eigen ervaring en in de gesprekken die wij met leerkrachten en hulpverleners hebben komt duidelijk naar voren dat steeds meer kinderen motorisch en visueel onvoldoende vaardig zijn. Veel leer- en gedragsproblemen en minder goede leerresulaten dan wat je zou mogen verwachten zijn hier direct of indirect aan gekoppeld. Zie ook wetenschappelijk onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

We zijn dus op een punt aangekomen waarop wij als samenleving ons eens “achter de oren zouden kunnen krabben” en ons afvragen wat wij hier aan kunnen doen. Met een schouderophalend “het is nu eenmaal zo” zouden wij onze kinderen en onszelf wel eens behoorlijk te kort kunnen doen. Ons welbevinden is immers direct gekoppeld aan het welbevinden van onze kinderen. Zijn onze kinderen niet gelukkig dan hebben we het daar als ouders en leerkrachten ook moeilijk mee.

Klik op onderstaande titels voor meer achtergrondinformatie

Het dagelijkse leven als ontdekkingsreis
Kinderen van deze tijd
Natuurlijke ontwikkelingsfasen
Invloed van tv en computer
Mens als deel van de natuur
Spelen is leren
De functie van speelgoed