Zo Leren Kinderen Leren

Afl 16 TV-kijken en het zelfgenererend leervermogen

Dat veel tv kijken en computerspelletjes spelen niet goed voor kinderen is beginnen we ons zo langzamerhand wel te realiseren. Er zijn veel redenen te bedenken waarom we onze kinderen zo weinig mogelijk “digitaal vermaak” aan zouden moeten bieden.

In onderstaande video legt Ciska uit wat de invloed van tv-kijken en computerspelletjes spelen is op de ontwikkeling van het visuele systeem. Verder licht zij toe wat de invloed van onnatuurlijke input op het hele lichaam is. Een eye-opener voor iedereen die kinderen heeft of er mee werkt.

“Digitaal vermaak” werkt belemmerend op de ontwikkeling van het zelfgenererend leervermogen o.a. om de volgende redenen:

  • kinderen consumeren en raken eraan gewend om vermaakt te worden in plaats van zelf actief te zijn. In het leerproces willen we juist wel dat de kinderen actief betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Het is uitermate belangrijk dat we kinderen het zelf actief zijn (dus leren) niet afleren.
  • tv ontneemt (jonge) kinderen vaak de mogelijkheid om te reageren op wat ze zien. Ze zijn in de meeste gevallen niet in staat om dat wat ze zien meteen om te zetten in begrip en zelf actief zijn. Op school willen wij graag dat de kinderen, na instructie van juf of meneer, deze instructie begrijpen en vooral ook kunnen omzetten in eigen actie
  • het wordt voor kinderen steeds moeilijker om zelf beelden te maken (eigen beelden te visualiseren) omdat een overvloed van andermans (vaak heel heftige) beelden binnen komen. Zelf beelden kunnen maken is bijvoorbeeld belangrijk voor het begrijpend lezen en bij alles wat je zelf aan actie moet bedenken. Steeds meer kinderen weten niet meer wat ze moeten doen als de tv en computer uitgezet worden.
  • kinderen komen met veel onnatuurlijke beelden in aanraking die ze niet kunnen plaatsen en waar ze niets mee kunnen. Ze worden in een belevingswereld getrokken die weinig tot niets met hun eigen (aan hun natuur verwante) wereld te maken heeft, die ze vaak niet begrijpen en waardoor ze onzeker er angstig kunnen worden
  • een overmaat aan “input”, beelden dus die vaak maar moeilijk verwerkt kunnen worden, kan veel chaos en onrust veroorzaken
  • belangrijke vaardigheden, die voor een goed ontwikkeld zelfgenererend leervermogen nodig zijn kunnen niet ontwikkeld worden: praktisch inzicht, gevoel voor volgorde, gevoel voor structuur, doorzettingsvermogen, eigen creativiteit, probleemoplossend vermogen enz.
  • de motoriek wordt door stilzitten niet ontwikkeld.
  • de ogen worden “op staren gezet” en er wordt op het platte vlak, op redelijk korte afstand, gefixeerd. Het risico is erg groot dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit en nauwkeurige controle van het visuele systeem.
  • spelletjes zoals met een Wii gespeeld kunnen worden geven kinderen een niet-natuurlijke feedback. In feite wordt hun systeem “gefopt” omdat de beweging “in de lucht” gemaakt wordt en de ogen op een plat vlak gefixeerd blijven en ogen en handen “in het echt” niet direct goed samen leren werken.
  • het gevaar voor de ontwikkeling van computer- en gameverslaving en gedragsproblemen ligt op de loer. Er is al veel onderzoek gedaan naar schadelijke effecten van tv-kijken en computerspelletjes spelen voor kinderen maar in de praktijk wordt met de resultaten niet veel gedaan. We kunnen ons afvragen welke (grote commerciële) belangen hierbij een rol spelen.

In Frankrijk zijn vanaf juli 2008 tv-programma’s gericht op kinderen onder de 3 jaar verboden. In Nederland is hier weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Ook in Australië zijn plannen voor een verbod. De schadelijke invloed houdt vanzelfsprekend niet op als je ouder bent dan 3 jaar. Je kunt je voorstellen dat men in Frankrijk ergens heeft willen beginnen en dat de verwachting was dat de 3-jaarsgrens op niet al te veel weerstand zou stuiten.

Klik hier voor het artikel in Le Monde van 11.07.2008 over het verbod op peuter-tv in Frankrijk (in het Frans)

Klik hier voor Besluit nr. 2008-85 van 22 juli 2008 van de Conseil supérieur de l’audiovisuel (Hoge raad voor de audiovisuele middelen) ter bescherming van kinderen onder de 3 jaar tegen de gevolgen van het televisie kijken, in het bijzonder gevolgen van programma’s die speciaal voor hen zijn bedoeld (Oorspronkelijke Franse tekst en de Nederlandse vertaling daaronder)

Wetenschappelijk onderzoek
Ben je hier in geïnteresseerd klik dan op de volgende links:

Duke University (2010, June 19). Children with home computers likely to have lower test scores, study finds

Association for Psychological Science (2010, March 11). Game on? Video-game ownership may interfere with young boys’ academic functioning. ScienceDaily. Retrieved March 22, 2010, Onderzoek naar de leerprestaties bij jongens tussen 6 en 9 jaar. Voor- en nameting na 4 maanden video-gamen laat negatieve invloed op de leerprestaties van deze jongens zien.

University of Bristol (2010, October 12) Screen time linked to psychological problems in children.

Nov. 2009, Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine: TV Exposure May be Associated With Agressive Behavior In Young Children

Klik hier voor het artikel van 12.10.2009 in ABC news over een Australisch onderzoek door het Royal Melbourne Children’s Hospital over tv voor jonge kinderen

Klik hier voor Policy Statement, American Academy of Pediatrics 02.02.2001 en voor de gehele tekst van het artikel op American Academy of Pediatrics 2001.pdf

Klik hier voor het artikel van dr. Aric Sigman in Biologist, Vol. 54 nr. 1, februari 2007 over de biologische effecten van tv-kijken. Zijn boek “Remotely Controlled” ISBN 9780091906900 is van harte aanbevolen!