Zo Leren Kinderen Leren

Afl 33 De Launcher en het verschil tussen kijken en zien

De afgelopen weken heb je al ervaring met de Tooties opgedaan. Je zult zien dat het spelen met Tooties een uitstekende manier is om met kinderen spelenderwijs het tellen en aanvankelijk rekenen (op een betekenisvolle en voor kinderen begrijpelijke manier) te oefenen. Door tellen en rekenen (door oefening en herhaling) aan beweging en eigen ervaring te koppelen kunnen kinderen dit zich gemakkelijker eigen maken en snappen waar je rekenen voor kunt gebruiken. Wellicht kun je mogelijkheden zoeken om vaker tijd voor de Tooties vrij te maken omdat je op meedere leergebieden met de kinderen bezig bent.

Op de Launcherpagina worden je nieuwe ideeën aangereikt. Kijk altijd welke kinderen aan een volgende stap toe zijn en welke niet. Dat geldt niet alleen voor het werken met Tooties maar voor alles wat je kinderen wilt laten leren. Begin met iets dat gemakkelijk voor ze is, voeg er iets aan toe, laat ze veel oefenen tot dat gemakkelijk gaat en voeg dan een volgende stap toe. Het kan ook zijn dat het kind zelf voelt dat het aan een volgende stap toe is en die zelf gaat zetten. Dat heeft natuurlijk altijd de voorkeur. We streven er naar om de behoefte tot leren uit de kinderen zelf te laten komen.

Blijf wel alert en kijk of het kind niet teveel in een keer wil. Er zijn kinderen die alles in een keer willen kunnen met het gevaar dat ze zichzelf overvragen, het dan niet kunnen, daar gefrustreerd over raken en het vervolgens opgeven. Dat werkt natuurlijk contraproductief. Als kinderen leren hoe ze een vaardigheid op kunnen bouwen dan leren ze om zelf hun leerproces in de hand te krijgen om vervolgens tot resultaat te kunnen komen.

Vandaag vertelt Ciska over het verschil tussen kijken en zien. Het is maar de vraag hoeveel informatie individuele kinderen in zich op (kunnen) nemen. Je kunt er oog voor krijgen of kinderen de informatie die jij geeft ook daadwerkelijk opneemt.

Voor het goed functioneren, niet alleen op school maar in het hele leven, is het belangrijk dat wij de juiste informatie kunnen halen uit wat wij zien. Als we voor een taak komen staan, snappen wij dan wat de bedoeling is en kunnen wij adequaat reageren op situaties waar wij in  terecht komen? Kinderen krijgen constant met nieuwe dingen te maken. Nieuwe ervaringen die, om steeds meer van de wereld te kunnen begrijpen, gekoppeld moeten worden aan eerdere ervaringen. Heb je die ervaringen niet of onvoldoende dan heb je niet genoeg basis om die nieuwe ervaringen aan te koppelen. Je loopt de kans dat je steeds verder “op achterstand” komt. Niet omdat je dom bent maar omdat je niet genoeg basis hebt om op te kunnen bouwen.

Het “kijken doe je met je ogen” mag dan voor ons volwassenen opgaan maar voor veel kinderen zeker niet. Die hebben heel vaak de informatie die zij via het tasten en voelen krijgen nodig om te leren begrijpen wat ze zien.

Met de Tooties krijgen kinderen de gelegenheid om meerdere delen van hun lichaam samen te laten werken. De informatie die door de verschillende delen van het lichaam en het visuele systeem binnenkomt moet geïntegreerd en begrepen kunnen worden. In het leerproces moet het kind in staat zijn om verschillende soorten input (door wat ze zien, horen, ruiken, voelen) te combineren om te kunnen doen wat er van hem verwacht wordt.

Met de Tooties krijgen kinderen op een speelse manier veel oefening in het informatie halen uit wat ze zien en daar ook naar kunnen handelen. De Tooties geven kinderen directe en vooral ook begrijpelijke feedback (ook: het lukt niet, het lukt steeds beter of het is heel gemakkelijk geworden) zodat ze leren om hun visuele systeem en hun lichaam doelgericht en efficiënt in te zetten.

Lukt het ons om onszelf terug te houden en de kinderen de gelegenheid te geven om zelf hun eigen leerproces op gang te brengen dan leren ze tegelijkertijd om hun eigen hersens te gebruiken. Op die manier krijgen ze de gelegenheid om onafhankelijker van ons te functioneren.

Klik hier om naar de Launcherpagina te gaan