Zo Leren Kinderen Leren

Copyright ©2007

De oorsprong van deze online cursus ligt in de pilot die in 2007-2008 gedraaid heeft op basisschool ’t Slingertouw in Eindhoven. Later is de cursus omgezet naar deze online cursus die is gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom in Den Haag. Het copyright en overige rechten behoren toe aan Thea Looijmans van Spelen Moet! Voor vragen kunt u contact opnemen via de contactpagina van Spelen Moet!