Zo Leren Kinderen Leren

De functie van speelgoed

Waarom geven we kinderen eigenlijk speelgoed? Wanneer is speelgoed “goed speelgoed”?

Met de komst van plastic hebben we de mogelijkheid gekregen om goedkoop veel van hetzelfde te produceren. Dat geeft enorme economische mogelijkheden natuurlijk.

Goed speelgoed is echter voor de ontwikkeling van kinderen ontzettend belangrijk. Natuurlijk is speelgoed leuk om te hebben en we zijn geneigd er zoveel mogelijk van te willen hebben. Niet al het speelgoed valt in onze optiek onder de noemer “goed speelgoed”. Het moet aan een aantal criteria voldoen om kinderen het helpen zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Op de cursuspagina’s zullen we verder bij de functie van speelgoed stilstaan en praktische tips en informatie geven.