Zo Leren Kinderen Leren

Introductie

Veel alledaagse vaardigheden worden voor het leerproces op school lang niet altijd meer als vanzelfsprekend gezien. Deze website omvat een online cursus die voor zowel ouders als professionals een eye-opener zal zijn:

 • hoe staat het zelfgenererend leervermogen in relatie tot het leren op school en het goed kunnen functioneren in het leven in zijn algemeen
 • hoe leer je kinderen HOE ze kunnen leren. Als je weet HOE je kunt leren dan leer je altijd en onder alle omstandigheden
 • wat is het belang van een goede ontwikkeling van het visuele systeem
 • hoe staat de ontwikkeling van het visuele systeem in relatie tot de ontwikkeling van de motoriek
 • om goed te kunnen zien zijn er meer aspecten van belang dan scherp kunnen zien, gedurende korte tijd op een bepaalde afstand, zoals dat bij een reguliere visuele test wordt gemeten
 • de rijping van het visuele systeem
 • de ontwikkeling van veel visuele vaardigheden: oog-handcoördinatie, visuele motoriek, oogvolgbeweging (belangrijk voor het lezen), visuele selectie, visuele oriëntatie in de ruimte, voldoende informatie kunnen halen uit wat je ziet, afwisselend scherp dichtbij en veraf kunnen zien, centraal en perifeer zien, visueel geheugen, het verschil tussen kijken en zien, verder kijken dan waar je zelf bent enz.
 • waarom is het belangrijk dat wat je hoort en wat je ziet aan elkaar gekoppeld kan worden
 • hoe is de relatie tussen motorische en visuele ontwikkeling en de ontwikkeling van bijvoorbeeld zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, concentratievermogen, planmatig iets aan kunnen pakken, praktisch inzicht, gevoel voor volgorde, motivatie enz.
 • hoe stimuleer je kinderen om belangrijke vaardigheden als evenwicht, ruimtelijke oriëntatie, lichaamsoriëntatie, goede samenwerking tussen de linker- en rechterkant van hun lichaam, het kunnen kruisen van je middellijn enz.

Wat er o.a. aan praktische tips aan de orde komt:

 • wat kun je in het dagelijkse leven doen zodat kinderen zich beter ontwikkelen. We geven veel eenvoudig uit te voeren spelletjes en activiteiten die je gewoon tussendoor met kinderen kunt doen.
 • wat leren kinderen van bijvoorbeeld bouwen, spelen met ballen, spelletjes spelen en nog veel meer
 • werken met Tooties®. Tooties is geweldig materiaal met enorm veel toepassingsmogelijkheden. Daarom maken ze (een klein) onderdeel van onze leergang uit. Heb je geen Tooties en ben je niet in de gelegenheid om ze aan te schaffen dan is dat voor het volgen van de leergang geen enkel probleem. Je krijgt dan toch veel inzicht in hoe je (ander) materiaal aan kunt bieden en hoe je kinderen kunt stimuleren om hun motoriek en zelfgenererend leervermogen te ontwikkelen.
 • waarde van speelgoed en aan welke voorwaarden goed speelgoed zou moeten voldoen
 • leuke spelletjes en activiteiten die je met kinderen kunt doen zodat ze zich beter kunnen ontwikkelen. Bij die spelletjes geven we een overzicht van wat kinderen er van leren zodat je een beter inzicht krijgt in hoeveel kinderen eigenlijk leren van de meest simpele, dagelijkse activiteiten. Zie je daar de grote waarde van in dan wordt het veel gemakkelijker om kinderen te stimuleren te spelen en zelf actief te zijn
 • en nog veel meer ….

Hoe beter je als kind je lichaam, je visuele vaardigheden en je zelfgenererend leervermogen hebt kunnen ontwikkelen, hoe meer kans je hebt dat je je lichaam (en hersens) effectief in kunt zetten om dat wat je wilt doen ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.