Zo Leren Kinderen Leren

Disclaimer

De informatie die je op deze website vindt, is met uiterste zorg ontwikkeld. Wij gaan er van uit dat de informatie die u aangeboden wordt de ontwikkeling en welbevinden van de kinderen ten goede zal komen.

Wij benadrukken dat het absoluut noodzakelijk is dat de gegeven adviezen en aangereikte ideeën altijd aan de eigen situatie, mogelijkheden en onmogelijkheden getoetst dienen te worden. Het gaat altijd om de juiste maat der dingen. Het gebruik van eigen gezond verstand en oordeelsvermogen samen met het goed kijken naar wat een kind op een bepaald moment nodig heeft, blijven voorop staan.

Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen of eventuele schades die als gevolg van deelname aan dit project geclaimd zouden kunnen worden.