Zo Leren Kinderen Leren

Integratie van vaardigheden

Als je kind bent geldt precies hetzelfde. Je lichaam groeit en ontwikkelt zich steeds en dat alleen al vraagt veel oefening en aanpassing aan steeds veranderende omstandigheden. Langzamerhand leer je je lichaam steeds beter kennen en besturen en ben je in staat om meerdere dingen tegelijkertijd te doen.

Tegelijkertijd moet je de wereld om je heen steeds beter leren kennen en begrijpen en je moet daar steeds meer zelf actief en handelend in op kunnen treden. Dat is namelijk ook wat er op school van je verwacht wordt. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Er is veel oefening en eigen ervaring voor nodig zodat gericht actief zijn en kunnen reageren op wat er om je heen gebeurt een vanzelfsprekend proces wordt. Alle delen van je lichaam: ogen en oren (begrijpen wat je ziet en hoort en er op kunnen reageren), handen en voeten en het leer- en denkvermogen moeten fijnafgestemd ingezet kunnen worden.

Ontwikkeling gaat niet vanzelf maar daar moet voor geoefend worden. Als het goed is doe je dat als kind de hele dag, tenzij je daar de gelegenheid niet voor krijgt en je lange tijd per dag min of meer passief doorbrengt. Dan heb je gewoonweg niet genoeg tijd om dát te ontwikkelen wat je nodig hebt om steeds zelfstandiger je weg in het leven te kunnen vinden en om je eigen “problemen” op te lossen.

Definitie van integratie

  • De opbouw tot een harmonische persoonlijkheid uit de correlatie en de opbouw van de verschillende geestelijke eigenschappen en ervaringen
  • het samenbundelen of doen samenwerken van verschillende afzonderlijke eenheden tot één geheel op een hoger niveau
    Bron: http://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/NL/Integratie


Wetenschappelijke publicaties

BioMed Central (2009, November 6). All Dressed-up And Nowhere To Go: Inappropriate Clothing Prevents Children Playing Outside.