Zo Leren Kinderen Leren

Lateralisatie

In de ontwikkeling van de motoriek zijn meerdere fases te onderscheiden. Mesker onderscheid de sluffase, de symmetrische fase, de dominantiefase en de lateralisatiefase.

Het is belangrijk dat de ontwikkeling in iedere fase goed doorgemaakt wordt. Daardoor wordt er een stevige basis voor de volgende fase gelegd zodat het kind daar verder op kan bouwen. Is die basis niet stevig genoeg dan vallen er “gaten” waarop het kind dan verder moet bouwen. Vanzelfsprekend is er dan een flinke kans dat het kind op een gegeven moment de dingen niet mee bij kan benen en in de problemen komt.

De hele ontwikkeling is in feite een rijpingsproces waarin de structuren, die in aanleg aanwezig zijn gevormd moeten worden. Door de activiteiten van het kind (de mens) wordt het lichaam in bezit genomen en leert de mens om dat lichaam voor zijn doelen en behoeftes zo optimaal mogelijk in te zetten.

In de taal zit veel wijsheid. We zeggen: je maakt je vaardigheden “eigen”: ze worden dus van jezelf en je kunt ze bewust in gaan zetten.

Klik hier voor informatie over lateralisatie in Wikipedia