Zo Leren Kinderen Leren

Het gebruik van de Launcher

We gaan beginnen met het aanbieden van de Launcher. Hieronder zijn twee video’s opgenomen. Eén waarin het gebruik van de Launcher wordt uitgelegd en één waarin meer wordt verteld over wat je bij de kinderen kunt observeren. Bij het werken met Tooties is het heel belangrijk dat we de kinderen niet helpen of te zeggen wat ze moeten doen maar ze zelf te laten leren.

Hierna volgen een korte samenvatting van waar je op zou kunnen letten en ook wat praktische tips voor het gebruiken van de Launcher. Veel plezier ermee!

Observaties

In het begin kun je het gevoel hebben dat het veel te veel is waar je op moet letten. Geef jezelf de tijd en probeer niet teveel in een keer te willen. Kijk dan alleen naar de ogen en of / hoe de kinderen de Tootie volgen. Later kun je er wat bij doen en er bijvoorbeeld op gaan letten hoe ze hun handen inzetten. Naar verloop van tijd kun je ook op andere dingen gaan letten en zie je meer dingen tegelijkertijd gebeuren.

 • Volgt het kind de Tootie met de ogen
 • als het niet volgt, heeft het kind dan een idee waar de Tootie ergens neer komt of moet het echt gaan zoeken
 • hoort het waar de Tootie op de grond komt en gaat het gericht zoeken
 • beweegt het kind zijn handen/armen als zou het willen vangen of blijven de handen in de zakken of passief langs het lichaam hangen
 • is het kind bang van de Tootie
 • doet het kind een vangpoging en gaat het met zijn handen in ieder geval in de richting van de Tootie
 • ziet het kind waar de Tootie in de ruimte is en kan het daar ook precies zijn handen naar toe sturen of grijpt het steeds mis
 • vangt het kind de Tootie
 • kan het kind zijn kracht doseren: trapt het precies hard genoeg, te hard of juist te zacht
 • leert het kind of blijft het steeds hetzelfde herhalen (als het kind met de Tooties niet leert en steeds hetzelfde blijft doen dan is er een flinke kans dat het dat in het leerproces ook doet)
 • is het kind redelijk passief of heeft het een actieve houding
 • geeft het kind op als het even niet lukt of gaat het lekker door met oefenen
 • wil het kind steeds “iets anders” (sommige kinderen kunnen moeilijk blijven bij waar ze mee bezig zijn)
 • heeft het kind zelfvertrouwen of heeft het steeds bevestiging van anderen nodig
 • is het kind er snel op uitgekeken of gaat het de uitdaging aan om de Tootie te vangen of in ieder geval beter te worden in waar hij mee bezig is
 • leert het kind van anderen; sommige kinderen halen nauwelijks informatie uit wat er om hen heen gebeurt. Het feit dat andere kinderen gaan vangen wil lang niet altijd zeggen dat het kind daar van leert en zelf ook gaat vangen. Houd jezelf terug en laat het kind dit zelf uitvinden, zelfs als het een (lange) tijd duurt voordat het dit zelf op gaat pakken. Heeft het kind dit (eindelijk) zelf opgepakt dan heeft het echt wat geleerd en is het initiatief VAN BINNENUIT gekomen en is de kans veel groter dat het kind dit in andere situaties ook toe kan gaan passen. Voor kinderen is het heel belangrijk om te ontdekken dat ze van anderen kunnen leren en informatie kunnen halen uit wat er om hen heen gebeurt.
 • andere dingen die je opvallen

In het leerproces op school is het lang niet altijd gemakkelijk om een aantal van deze dingen goed waar te nemen. Vallen bepaalde dingen je op dan is het goed om te kijken of deze dingen ook (meer verborgen) in de klas ook gebeuren.
Praktische tips

 • in de video wordt gesproken over beurten van 2 of 3 minuten. In het begin, als je bijvoorbeeld maar met 4 Launchers werkt, kan dat te lang zijn omdat de andere kinderen dan vrij lang moeten wachten.
 • Je kunt de kinderen die wachten ook de beurten laten tellen. Ieder mag bijvoorbeeld 10 keer launchen en dan is de volgende. Zo leren de kinderen spelenderwijs tellen en de wachtende kinderen zullen sneller de Tootie met hun ogen volgen. Ze blijven beter betrokken bij wat de andere kinderen doen. Het beste is om uit te proberen wat het beste bij jouw klas past.
 • als de kinderen straks er wat meer aan gewend zijn en je meer Launchers in kunt zetten dan kun je de beurten ook langer maken en de andere kinderen ondertussen wat anders (met de Tooties) laten doen.
 • maak notities. Het maken van notities is alleen belangrijk voor jezelf. Je leert beter te kijken en te zien waar je op moet letten. Dan kun je het ook zien als de kinderen ergens beter in worden. De notities worden niet gebruikt voor onderzoek o.i.d.
 • begin met een rode Tootie want dan wennen de kinderen daar alvast aan. Als ze straks meer Tooties gaan vangen dan wordt de volgorde opgebouwd. Die volgorde begint ook met rood dus dan weten de kinderen al dat je met rood begint.
 • zorg voor een aantal mandjes of bakjes waar de kinderen eventueel de Tooties in kunnen vangen. Bij kinderen die bang voor de Tootie zijn, die hem echt niet met de ogen kunnen volgen of die niet precies zien waar de Tootie in de ruimte is, doet een mandje vaak wonderen. Dit alleen doen als het kind er echt last van heeft en gefrustreerd raakt omdat het bang is of omdat het niet kan vangen. Verreweg het beste is om het kind gewoon te laten spelen en oefenen als dat enigzins mogelijk is.
 • in principe is het het beste om niet te snel te wisselen en dat de kinderen de kans krijgen om echt te oefenen. In het begin is het, met een hele klas, wat dat betreft een beetje schipperen omdat alle kinderen het uit willen proberen.
 • kijk of je een paar Launchers bij de klas kunt nemen en of het lukt om de kinderen, die dat heel hard nodig hebben, wat te laten oefenen als daar gelegenheid voor is, bijvoorbeeld tijdens het spelen. Je zou een of twee Launchers op de gang kunnen laten leggen en ze daar mee laten spelen. Of kijken of het in de klas lukt zodat je er een oogje op kunt houden. Even uitproberen wat voor jou en de kinderen het beste werkt.
 • ga altijd op je eigen gevoel en oordeelsvermogen af en pas de activiteit aan daar waar jij denkt dat dat belangrijk is
 • als je de matten oprolt, rol ze dan op met de anti-slipkant naar binnen. Als de matten dan een beetje krullen dan krullen ze naar de grond toe en niet omhoog. Daardoor gaan ze gemakkelijk weer plat liggen zodat de kinderen er niet over struikelen.
 • leg de matten niet dubbelgevouwen of met gewicht op de rol weg waardoor er bollingen of krullen ontstaan. Dan zijn de matten minder gemakkelijk weer vlak te krijgen.