Zo Leren Kinderen Leren

Motoriek

Onze motoriek zorgt ervoor dat wij ons lichaam kunnen bewegen en gericht en efficiënt kunnen “besturen”. Daardoor kunnen wij invloed op de wereld om ons heen uitoefenen en ons daarin handhaven. We kunnen letterlijk en figuurlijk die wereld naar onze hand zetten.

Hoe beter onze motoriek ontwikkeld is, des te beter zijn wij in staat om te doen wat wij graag willen doen of wat er van ons verwacht wordt. Dat is goed voor ons zelfvertrouwen en onze bereidheid om nieuwe dingen aan te durven gaan, dus te leren.

In onderstaande video vertelt Ciska over de motoriek. Bij het leren op school moet je bijvoorbeeld als kind in staat zijn om een idee (de lesstof) op papier te krijgen en op jouw manier vorm te geven. Op school zijn we constant scheppend en vormend bezig en moet er steeds iets n aan bestaande kennis en ervaring toegevoegd worden

Wetenschappelijke publicaties

Intermediair: Waarom ons brein beter werkt door beweging

University of Illinois at Urbana-Champaign (2010, August 27). Attention, couch potatoes! Walking boosts brain connectivity, function. Dit onderzoek is gedaan onder volwassenen maar je kunt je voorstellen dat dit voor kinderen, die nog in ontwikkeling zijn, zelfs sterker geldt.

University at Buffalo (2010, August 11). Walking to school could reduce stress reactivity in children, may curb risk of heart disease

Northwestern University (2010, July 20). How music training primes nervous system and boosts learning  University of Oxford (2009, October 17). Juggling Enhances Connections In The Brain. ScienceDaily. Retrieved November 11, 2009,

BMJ-British Medical Journal (2010, September 10). Basic physical capability can predict mortality in later life

Klik hier voor de webpagina van Spelen Moet! met meer relevante wetenschappelijke publicaties

Algemene opmerking: om een muziek instrument goed te leren bespelen moet je de verschillende delen van je lichaam onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. Veel kinderen in de kleuterleeftijd hebben daar nog moeite mee. Daarom kan het veel beter zijn om met muziekles, zwemles, sporten enz. te wachten tot de kinderen motorisch gezien zover zijn dat ze dit wel kunnen. Dan is de kans groter dat de kinderen gemakkelijker, sneller en met meer plezier het leren omdat ze er dan pas aan toe zijn.