Zo Leren Kinderen Leren

Opbouwen van vaardigheden

Als wij dingen van ze vragen is het heel belangrijk in het oog te houden dat het doel dat gesteld wordt haalbaar is. Begin bij iets wat het kind kan en bouw vandaar, stap voor stap, verder op.

Teveel druk op een kind leggen werkt averechts. Het kind de gelegenheid geven zijn basisvaardigheden te oefenen en te verbeteren werkt versterkend en geeft een stevig fundament voor de toekomstige ontwikkeling. Door kinderen veelvuldig te prijzen als het iets goed doet, stimuleer je het zelfvertrouwen en de bereidheid om nieuwe dingen te ondernemen en te leren. Kritiek werkt averrechts en belemmert kinderen in het ontspannen oefenen en dingen uitproberen (dus leren).

Dit wil niet zeggen dat je kinderen niet aan dingen (zoals hier op de foto) mag laten proeven waar ze nog niet aan toe zijn. Hoe een kind zich in zijn leerproces ontwikkelt hangt voor een flink deel van onze manier van benadering af en van de wijze waarop wij eisen aan onze kinderen stellen.