Zo Leren Kinderen Leren

Probleemoplossend vermogen

Voor het leerproces op school is het heel belangrijk dat kinderen leren om hun probleemoplossend vermogen te ontwikkelen. Dit vermogen hang nauw samen met het zelfgenererend leervermogen. Om goed te kunnen leren moet je in staat zijn om de problemen waar je in het leerproces tegen aan loopt min of meer zelfstandig op te kunnen lossen.

Moet je steeds voor hulp op een ander terug vallen dan ben je voor je leerproces voor een flink weel afhankelijk van anderen. Bij ieder probleem dat zich voor doet ben je min of meer hulpeloos en moet je op de ander wachten. Je krijgt hulp en het zal dan waarschijnlijk niet lang duren tot je weer op hulp moet wachten.

Leren kinderen bij het spelen en in het dagelijke doen en laten om hun eigen “probleem” zo zelfstandig mogelijk op te lossen en leren ze dat ze hun eigen hersens kunnen gebruiken om een oplossing te vinden dan zullen ze voor hun leerproces op school ook veel minder afhankelijk van anderen zijn.

Door kinderen bij het spelen en in het dagelijkse doen en laten niet teveel te helpen, zelf te laten denken en actief te laten zijn  en eigen oplossingen te bedenken helpen we ze in zeer belangrijke mate om hun probleemoplossend vermogen te ontwikkelen en onafhankelijker van hulp van buitenaf te worden.